Veikkausvihjeet ovat oivallinen tapa selvittää paras mahdollinen vedonlyönnin kohde ja yrittää maksimoida voitokas veto. Veikkausvihjeet perustuvat todennäköisyyksiin ja antavat kattavaa tietoa pelaajille pelattavista kohteista. Pelaajan kannattaa kuitenkin kuunnella omia vaistojaan ja laskea todennäköisyyksiä.

 

Veikkausvihjeitä ilmestyy useamman kerran viikossa ja ne pyritään ennakoimaan tulosseurannan kanssa. Tulosseuranta auttaa pelaajaa tekemään päätöksen kannattaako veikkausvihjeitä lainkaan ottaa huomioon veikkauspäätöksiä tehtäessä ja mihin lajeihin pelaajan kannattaa panostaa.

 

Veikkausvihjeet ovat Vihjemedian tarjoama vedonlyöntiin keskittynyt palvelu. Tällä hetkellä Vihjemedian tarjoamat lajit, joihin löytyvät veikkausvihjeet, ovat lähes ainoastaan tennis ja jääkiekko. Vihjemedian tarkoituksena on tuoda pelaajille tietoon vihjeitä, jotka tuottaisivat mahdollisimman tarkasti heille voittoa. Tulosseurannan tarkoitus on peilata edellisiä tuloksia ja antaa viitteitä tulevista vedoista, mikä voi helpottaa pelaajien tekemiä vedonlyöntipäätöksiä. Vihjemedian tavoite on, että tulos jatkuu voitollisena ja palautumisprosentti rahoille olisi 102-105% välillä. Vihjemedia tarjoaa monenlaisia veikkausvihjeitä, mutta pääpaino on tenniksessä.

 

Pelaajan on tärkeää miettiä vihjettä lukiessa onko kohteeseen hyvä panostaa. Mikäli pelaajalla on paremmat tiedot vihjeeseen verrattuna, kannattaa pelaajan luottaa itseensä enemmän kuin sokeasti tilastollisiin todennäköisyyksiin, jotka hän itse ajattelee huonoksi vaihtoehdoiksi. Mikäli pelaajalla ei ole ennakkotietoja pelistä, kannattaa hänen vilkaista tulosseurantaa ja edellisiä pelejä vihjeiden antajaksi. Pelaajan on kuitenkin hyvä muistaa, että mitä enemmän tulosseurannassa on vetoja sen parempi. Vihjeet ovat kaikkein parhaimpia tuoreeltaan ja poikkeustietoja kannattaa miettiä skeptisesti ja tasapainotella erilaisten kokoonpanojen tai säätilojen vallitessa, mikä olisi hyvä ratkaisu tehdä. Vihjeisiin ei kuitenkaan kannata sokeasti uskoa, sillä välillä tuuri puuttuu peliin.

 

Vaikka veikkausvihjeet pyrkivät maksimoimaan voitot, ei voitollisuudelle ole taetta. Edes ’varmat’ vihjeet eivät ole koskaan täysin varmoja. Veikkausvihjeet voivat olla osa pelaajan vedonlyöntistrategiaa mutta pelaajan kannattaa oppia kuuntelemaan omia tuntemuksiaan, muita vihjeitä, intuitiota sekä seurata ahkerasti urheilu-uutisia.

 

Veikkausvihjeiden prosenttiarvioita tai kerroinrajaa vihjeille ei julkaista veikkausvihjeiden kanssa. Vedonlyöjän on kuitenkin tärkeää laskea kertoimet ennen panostusta, varsinkin ammattimaiset vedonlyöjät tekevät näin. Jos pelaaja haluaa tehdä voittoa vedonlyönnillään, hänen kannattaa jonkin verran olla tietoinen vedonlyönnin kohteiden kertoimista. Kertoimien huomiotta jättäminen ei kuitenkaan sulje mahdollisuutta että pelaaja ei voisi voittaa rahaa, mutta se antaa kuitenkin osviittaa kuinka paljon kohteeseen kannattaa panostaa sekä ylläpitämään pelikassaa. On lisäksi myös hyvä muistaa, että jos pelaaja pelaa liian alhaisilla kertoimilla, ovat hyvätkin veikkausvihjeet huonoja.

 

Kertoimen todennäköisyys on helppoa todennäköisyyslaskua ja tiedosta voi olla paljon apua veikkausvihjeitä katsoessa. Kertoimesta lasketaan todennäköisyys yksinkertaisesti yksi jaettuna kohteen kerroin. Esimerkiksi 1,5 kertoimen todennäköisyys saadaan selville laskemalla 1/1,5 = 0,666. Eli todennäköisyys on siis 66,7%, kun 1,00 on 100%. Todennäköisyyksiä laskiessa kannatta ottaa huomioon sekä veikkausvihjeiden antama tulosarvio sekä vedonlyöntisivuston antama kerroin.

 

Kellyn kaava on erinomainen työkalu vedonlyönnin arviointiin ja sitä voi käyttää yhtäaikaisesti veikkausvihjeiden kanssa. Optimaalinen panostus sekä kassanhallinta ovat todella tärkeitä elementtejä vedonlyönnissä, jos haluaa maksimoida suurimman voiton ja hyötyä hyvistä kertoimista. Kellyn kaava auttaa optimoimaan parhaimman mahdollisen panostuksen. Kellyn kaava on yksinkertainen, vaikka sitä voi ensin olla vaikeaa uuden pelaajan hahmottaa:

 

(Arvio x kerroin) – (1 / kerroin – 1)

 

Jos arvio on 52% ja kerroin 2,00, lasketaan Kellyn kaavan avulla suosituspanos pelikassasta seuraavasti:

 

(0,52 x 2,00 – 1) / (2,00 – 1) = 0,04

 

Suosituspanos pelikassasta on siis 4% koko kassan suuruudesta. Koska arviot eivät ole usein tarkkoja, on hyvä käyttää jakajaa, joka on yleensä noin 4-8. Suositeltavaa kuitenkin on, että ammattilaisten maksimipanos olisi 2% ja harrastelijoiden 5%, vaikka Kellyn kaava antaisikin suuremman prosenttiyksikön.

 

Veikkausvihjeet ovat vedonlyöjän apuväline yhdessä Kellyn kaavan kanssa arvioimaan paras mahdollinen panostus ja vedonlyönnin kohde. Vaikka veikkausvihjeet pyrkivät voitokkaaseen tulokseen, eivät varmoiksi laaditut vihjeetkään ole aina täysin varmoja. Veikkaajan kannattaa pitää veikkausvihjeet yhtenä apuvälineenä mutta silti kuunnella omia vaistojaan, laskea todennäköisyyksiä sekä seurata tiiviisti mitä urheilurintamalla tapahtuu.